Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Muszyna, Wspólnota sióstr z gośćmi.

70 lat

Muszyna.

Muszyna, Wspólnota sióstr z gośćmi.

Muszyna, Wspólnota sióstr z gośćmi.

Z lewej
s. Rajmunda, s. Urszula, s. Mikołaja, s. Edyta Kruczkowska, s. Franciszka, s. Zbigniewa

Muszyna.

Muszyna.