Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 
Kongres Młodych Konsekrowanych

Kongres Młodych to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego w jednym miejscu gromadzi się ok. 900 osób z różnych zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich. W tym roku spotkanie to odbywało się w Krakowie i wzięły w nim udział nasze siostry z kilku prowincji.

Read More
W KościeleKatarzyna Mróz
Gwiazda Niepokalanej

Podczas odnowy duchowej sióstr w Zalesiu Górnym odbyła się całodniowa pielgrzymka do Niepokalanowa. Siostry nawiedziły Bazylikę oraz nowo powstałą Kaplicę Wieczystej Adoracji „Gwiazda Niepokalanej” – Światowe Centrum Modlitwy o Pokój.

Read More
W KościeleKatarzyna Mróz
Odnowa sióstr w Zalesiu

„Wpatrzone w Serce Jezusa” to temat tygodniowej odnowy duchowej sióstr, która odbyła się w naszym domu w Zalesiu Górnym w dniach 01-08 września br. W spotkaniach tych wzięło udział 14 sióstr naszej prowincji a poprowadził je ks. Henryk Korzeniowski SDB, Siostra Wikaria M. Benedykta Konobrodzka i Siostra Mistrzyni M. Katarzyna Mróz. 

Read More
Jubileusz Siostry Heleny

W niedzielę 2 września br. w Zalesiu Górnym odbywał się Jubileusz 60-lecia życia zakonnego s.M. Heleny Korowajczuk. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ksiądz Henryk Korzeniowski SDB a koncelebrował ją Ksiądz Kapelan Andrzej Tańcula SDB.

Read More
Śluby wieczyste w Zalesiu

„Mam zdecydowaną wolę poświęcić się Bogu na zawsze…” W niedzielę 19 sierpnia br. słowa formuły ślubów wieczystych wypowiedziały dwie nasze siostry: s. Maria Markowska i s.M. Goretti Domysławska, który zakończyły czas formacji początkowej w naszym Zgromadzeniu.

Read More
Rozpoczęcie nowicjatu

Dzień 13 sierpnia zgromadził w Puszczykowie Siostry Elżbietanki z Polskich Prowincji i Regionu Rosji na czele z Siostrami Prowincjalnymi by dziękować podczas Mszy Świętej za Siostry Nowicjuszki, które kończą nowicjat i prosić Boga o potrzebne łaski dla 10 nowych Sióstr Nowicjuszek.

Read More