Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Adwentowe Piernikowanie.

«Przyjdź, Panie Jezu» — to żarliwe wołanie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej musi się stać, również naszym nieustającym pragnieniem, aspiracją Kościoła wszystkich czasów, który oczekuje i przygotowuje się na spotkanie ze swoim Panem. Przyjdź dzisiaj, Panie; oświeć nas, daj nam pokój, pomóż nam pokonać przemoc. Przyjdź, Panie, o to prosimy podczas nadchodzących tygodni. „Panie, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni”.
— Papież Benedykt XVI

W dniach 16-18 grudnia br. w naszym domu w Zalesiu Górnym odbyło się skupienie adwentowe. Ks. Jan Baran z Centrum Formacji Misyjnej przedstawił nam Ikony Adwentu: Proroka Izajasza, św. Jana Chrzciciela i Maryję. Każdy z nas powinien odkryć w nich jakieś zadanie dla siebie…sobotni czas przedpołudniowy był naszym odkrywaniem, czytaniem tych pięknych adwentowych ikon. Podczas Eucharystii złożyliśmy na ołtarzu nasze intencje i razem z Księdzem Janem prosiliśmy Jezusa, aby przyszedł do naszych spraw, do naszych rodzin, do naszych serc. Czas popołudniowy poświęcony był na piernikowanie, czyli przygotowanie pierników dla ludzi chorych i potrzebujących. Mieliśmy wielką radość w przygotowaniu naszych darów, ale jeszcze więcej radości z możliwości spotkania z tymi ludźmi. Jak Maryja „wyruszyliśmy z pośpiechem, aby służyć”. W tajemnicy nawiedzenia odkrywaliśmy głęboki sens naszego wolontariatu, naszej służby. Pięknym zwieńczeniem całego dnia był film pt: „Narodzenie”, który wprowadził nas w atmosferę betlejemskiej nocy. Z głębi serca modlimy się dzisiaj: „Przyjdź Panie Jezu- Marana Tha”.