Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Życzenia Świąteczne Siostry Prowincjalnej.

Warszawa, Boże Narodzenie 2016

Kochane Siostry i Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety,

Stajemy dziś wobec tajemnicy Bożej miłości do człowieka. Jej pierwszymi świadkami byli pasterze, którzy „trzymali straż nocną nad swoją trzodą” (Łk 2,8). To im Anioł zwiastował radość wielką: „dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2,11). Zastępy duchów niebieskich wołały: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi POKÓJ ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14).

Przeżywany czas Świąt Narodzenia Jezusa jest okazją do naszej refleksji nad darem POKOJU, który Bóg w swojej miłości nam daje. 

 

Chrystus daje nam w darze siebie i tym samym daje nam swój pokój. Daje nam go, abyśmy nieśli światło pokoju w sobie i przekazywali je innym; abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i w ten sposób przyczyniali się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Dlatego módlmy się: Panie, spełnij Twą obietnicę, spraw, by tam, gdzie jest niezgoda, narodził się pokój! Spraw, by pojawiła się miłość tam, gdzie króluje nienawiść! Spraw, by zajaśniało światło tam, gdzie panują ciemności! Uczyń nas zwiastunami Twego pokoju!
— Benedykt XVI

 

Błogosławiona Maria Luiza tak często powtarzała: „Niech Bóg udzieli Kochanym Siostrom wszystkiego dobrego w obfitości. Przede wszystkim życzę pokoju z Bogiem, ze sobą i z bliźnimi”.

Pokój w naszych Wspólnotach jest nieocenionym darem w drodze do świętości, w przeżywaniu naszej konsekracji zakonnej. Niech iskra pokoju wypływa z naszych serc, by łączyć i budować wspólne dobro.

Życzę każdej Siostrze i Państwu błogosławionego i radosnego czasu Narodzenia Pańskiego oraz wielu łask w Nowym 2017 Roku.

Z świątecznymi pozdrowieniami i modlitwą, także od Sióstr Radnych.

— S.M. Samuela Kamińska