Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje Lectio Divina

 

„Rekolekcje to czas szczególnego nawrócenia i zbawienia (…) pogłębienia życia według Ewangelii” (por. K 59)

Ks. Piotr Ślęczka SDS

W dniach 17 -23 lutego br. w Zalesiu Górnym odbywały się już po raz kolejny rekolekcje dla sióstr Lectio Divina. W tym roku rekolekcje poprowadził ks. Piotr Ślęczka SDS. W rekolekcjach udział wzięło 10 sióstr z naszej prowincji oraz siostra z prowincji niemieckiej i regionu Szwecja. Tematem rozważań rekolekcyjnych były powołania biblijne. Przez kolejne dni towarzyszyły siostrom różne postacie tj: Samarytanka, Jeremiasz, Eliasz, Paweł. Przyglądając się ich kroczeniu za Bogiem każda z uczestniczek rekolekcji została zaproszona do odkrywania swojej drogi powołania, która jest zawsze szczególna i indywidualna. W słuchaniu słowa pomagała siostrom pogłębiona lektura Pisma Świętego, obecność przed Najświętszym Sakramentem oraz indywidualne kierownictwo duchowe. Słowo to pomogło w przeżyciu tego wyjątkowego czasu KYRIOS.

 

„Pan skierował do mnie następujące słowo:
«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię».
I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem»
Pan zaś odpowiedział mi:
«Nie mów: "Jestem młodzieńcem",
gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.
Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana.
I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził»” (Jer 1, 4-10)