Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Pogrzeb Siostry Elżbiety

 

W środę 1 lutego br. w Kościele św. Katarzyny w Warszawie, odbył się pogrzeb naszej Siostry M. Elżbiety Grzegorzewicz. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński, a koncelebransami było trzech kapłanów związanych z naszym Zgromadzeniem.

 

W homilii Ksiądz Biskup podzielił się wspomnieniami o śp. Siostrze Elżbiecie, podkreślając jej ogromną pokorę, zawierzenie Panu Bogu, odwagę w podejmowaniu nowych zadań oraz wielki talent malarski i otwartość na drugiego człowieka. W słowie tym można było odszukać wiele emocji, które towarzyszyły wszystkim uczestnikom pogrzebu: „Dziś w przeddzień Dnia Życia Konsekrowanego wyśpiewaliśmy Gloria dziękując Panu Bogu za dar życia i powołania Siostry M. Elżbiety, tak bardzo oddanego Bogu i ludziom. Pragniemy wyrazić też naszą wdzięczność Siostrze Elżbiecie za jej zaangażowanie, serdeczną troskę o człowieka oraz świadectwo życia konsekrowanego”. Po uroczystej Eucharystii odprowadziliśmy śp. Siostrę M. Elżbietę do miejsca spoczynku Sióstr Elżbietanek na tutejszym cmentarzu. Następnie wszyscy uczestnicy pogrzebu: Rodzina, Siostry i przyjaciele udali się na obiad do domu prowincjalnego przy ul. Rycerskiej 2, w którym zmarła Siostra M. Elżbieta mieszkała przez wiele lat pełniąc urząd Przełożonej Prowincji Warszawskiej. Dziękujemy za piękne świadectwo Siostry Elżbiety jej życia ofiarowanego Panu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen