Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Spotkanie z Ikoną

 

„On (Jezus Chrystus) jest obrazem Boga niewidzialnego”. 

( Kol 1, 15)

W dniach 10 -12 marca 2017 r. odbyło się w naszym domu w Zalesiu Górnym wielkopostne skupienie dla młodzieży. Tym razem zaprosiłyśmy młodzież na „Spotkanie z ikoną”, ikoną Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. W piątkowym wprowadzeniu do tematu zapoznaliśmy uczestników spotkania z krótkim rysem historycznym ikony, jej znaczeniu w tradycji Kościoła, duchowych walorach oraz głębokiej symbolice, ukrytej nie tylko w warstwie malarskiej, ale również podczas procesu jej przygotowania. Obejrzeliśmy również zgromadzone eksponaty ikon, pisanych zarówno na desce jak i na kamieniach.

W sobotę towarzyszył nam Ks. Jan Baran z Centrum Formacji Misyjnej. Podczas konferencji na nowo odkrywaliśmy znaczenie wielkopostnych praktyk: modlitwy, postu, jałmużny, a także spowiedzi św., które są ważnym elementem naszego nawracania się i życia w bliskiej relacji z Bogiem. W czasie Eucharystii prosiliśmy Boga o dar większej miłości, abyśmy na wzór Bożego Syna, który umiłował nas do końca i oddał za nas swoje życie, mogli nią obdarzać nie tylko naszych przyjaciół, ale również nieprzyjaciół. Umocnieni łaską sakramentów św. odmówiliśmy wspólnie modlitwę ikonografa i rozpoczęliśmy warsztaty plastyczne. Zapoznałyśmy młodzież z symboliką ikon Jezusa Chrystusa, przygotowaliśmy wspólnie temperę jajeczną i przystąpiliśmy do pisania Oblicza, tzw. „Mandylionu” oraz osobistego dialogu z Bogiem.

W niedzielę uczestniczyliśmy w Eucharystii wraz z wspólnotą sióstr, a czas do obiadu wykorzystaliśmy na podsumowanie doświadczeń, które wzbogaciły nas w tych dniach. Przed nami kolejne dni wielkiego postu, które chcemy przeżyć wpatrując się w Oblicze Boga, który stał się dla nas człowiekiem, cierpiał mękę i zmarł, aby poprzez swoje zmartwychwstanie, pojednać nas z sobą i odnowić w nas Boże podobieństwo.