Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje w Otwocku

 

W dniach 27-29 marca br. nasze siostry prowadziły szkolne rekolekcje wielkopostne w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku. Spotkania, które odbywały się w kościele były katechezą o wierze. Przez kolejne dni rekolekcji poznawaliśmy Pana Jezusa, który uzdrawia, oczyszcza i podnosi człowieka. Modliliśmy się o to, abyśmy również byli przez Niego uzdrowieni. Siostry korzystały z różnych metod aktywizujących, aby jak najlepiej przedstawić dzieciom treści ewangeliczne. Pośród licznych form ewangelizacyjnych największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się pantomima. Dzieci chętnie włączały się w współtworzenie spotkań rekolekcyjnych, brały udział w scenkach, w prezentacji plakatów i śpiewie. Ostatniego dnia rekolekcji siostry przedstawiły postać św. Elżbiety Węgierskiej, zachęcając dzieci do naśladowania jej dobroci.