Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Juniorat

 

  SKUPIENIE JUNIORATU

Dom Prowincjalny Warszawa

„Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa — dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo — stają się w pewien swoisty i trwały sposób widzialne w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie.” (VC 1)


Dnia 9 czerwca br. w domu prowincjalnym przy ul. Rycerskiej 2, odbyło się spotkanie formacyjne junioratu. Dzień skupienia poświęcony był tematyce Królestwa Bożego w Adhortacji Apostolskiej Vita consecrata. Spotkanie to było podsumowaniem całego rokuformacyjnego, w którym do drogach życia duchowego prowadził nas Ojciec Andrzej Romanowski OFM Cap. Podczas osobistej i wspólnotowej modlitwy poświęciłyśmy siebie i nasze powołanie Niepokalanemu Sercu Maryi, ufając w Jej przemożne orędownictwo. Jesteśmy wdzięczne Siostrze Prowincjalnej M. Samueli za troskę o nas i nasz rozwój duchowy i intelektualny, oraz za czas nam poświęcony. Mamy nadzieję, że zaowocuje on zakorzenieniem się w Chrystusa i umiłowaniem Zgromadzenia. DEO GRATIAS