Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Public relations w klasztorze

 

W sobotę 21 kwietnia br. Siostry Elżbietanki odpowiedzialne za Apostolat Młodzieżowo – Powołaniowy  spotkały się w domu prowincjalnym w Warszawie, żeby porozmawiać o obecności Zgromadzenia w mediach. Spotkanie poprowadził o. Jan Szewek – rzecznik franciszkanów z Krakowa oraz p. Patrycja Michońska  - redaktor Radia Plus.


W spotkaniu wzięło udział 19 sióstr z wszystkich prowincji polskich, z Norwegii i Niemiec. Ojciec Jan zachęcał nas do wykorzystywania mediów w naszym dziele powołań, które obecnie mogą być dobrym narzędziem w poszukiwaniu młodzieży. Świat współczesny przeniknięty jest obecnością mediów, one opisują bieżące wydarzenia i życie, są barometrem przemian społecznych ale również religijnych. „Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi  starożytni ojcowie w wierze mówili o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można go zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za młyn, może zdecydować, czy mleć w nim pszenicę czy też kąkol(…) Dlatego nam ludziom Kościoła potrzeba właściwych środków do głoszenia dobra. Potrzeba okularów pozwalających rozszyfrować rzeczywistość, którymi jest Dobra Nowina Jezusa Chrystusa.” (Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu). Mamy nadzieję, że mediach w naszych rękach będą stawały się narzędziami Dobrej Nowiny.