Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Katecheza powołaniowa

 

Dnia 24 kwietnia br. w  tygodniu modlitw o powołania w naszym domu w Warszawie przy ul. Krasickiego gościła młodzież z liceum św. Jadwigi Królowej wraz z Księdzem Katechetą.

Celem spotkania było przybliżenie młodym istoty życia konsekrowanego i jego roli w Kościele powszechnym. Katecheza rozpoczęła się od krótkiej modlitwy w kaplicy i uczczenia relikwii bł. Marii Merkert. Następnie Siostra Przełożona M. Cecylia Falkowska zaprosiła wszystkich do refektarza na poczęstunek i spotkanie powołaniowe przy herbacie.  Katechezę dla młodzieży poprowadziła s.M. Katarzyna. Ważnym punktem spotkania były pytania. Młodzież szuka odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wiary, powołania i Kościoła. Dlatego z wielkim zaangażowaniem słuchali odpowiedzi sióstr na problemy, które poruszali. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał pamiątkowe kartki i folderki o Zgromadzeniu z zaproszeniem na skupienia i rekolekcje.