Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Obłóczyny w Zalesiu

 

W poniedziałek 30 lipca br. nasza wspólnota przeżywała radość z przyjęcia do nowicjatu siostry M. Elżbiety Maciejewskiej, która zakończyła czas formacji postulanckiej.

Obłóczyny poprzedziły ośmiodniowe rekolekcje, podczas których postulantka Teresa przygotowywała się nowicjatu i podjęcia życia zakonnego w myśl słów patronki Zgromadzenia


„Moją jedyną miłością jest Chrystus” (św. Elżbieta).


Uroczystości przyjęcia do nowicjatu przewodniczyła s. Prowincjalna M. Samuela, w obecności Siostry Wikarii M. Benedykty, Siostry Radnej M. Anastazji, Siostry Mistrzyni M. Katarzyny, sióstr przygotowujących się do ślubów wieczystych i wspólnoty domowej oraz rekolektantek.

Siostra Nowicjuszka otrzymała biały welon, który symbolizuje czystość i oddanie życia Chrystusowi. Nowe imię według tradycji biblijnej oznacza nowego człowieka, nowe zadanie do spełnienia, powołanie. Tak Szaweł otrzymał imię Paweł, Szymon – Piotr. Siostra M. Elżbieta wkraczając na drogę rad ewangelicznych wyraziła swoją gotowość naśladowania Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.

Otaczamy Kochaną Siostrę Marię Elżbietę naszą modlitwą i życzymy Bożego błogosławieństwa na czas formacji w nowicjacie, oraz opieki świętej Patronki.