Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Formacja Junioratu

 

Dnia 3 października br. rozpoczął się Kurs Formacji Junioratu w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, w którym uczestniczy Siostra M. Elżbieta wraz z Siostrą Mistrzynią. Tematem przewodnim wszystkich tegorocznych spotkań będzie Apostolstwo oraz modlitwa Słowem Bożym metodą Lectio divina.

W tym roku formacyjnym grupa elżbietańskich juniorystek jest dość liczna, w zajęciach biorą udział siostry z czterech prowincji. Pierwszy dzień rozpoczął się medytacją tekstu z Dziejów Apostolskich o podróżach misyjnych św. Pawła. Następnie część wykładową poprowadziła p. mgr Małgorzata Kramarz, przedstawiając temat: Kryteria dojrzałości osoby do budowania relacji, współpracy z innymi i brania odpowiedzialności we wspólnocie. Popołudniu odbywały się ćwiczenia warsztatowe w grupach. Kolejny temat wykładu opracował i przedstawił ks. dr hab. Roman Słupek SDS: Aktywne oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa (VC 25.27), wprowadzając siostry w tematykę teologii apostolstwa osób konsekrowanych.