Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Pielgrzymka Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety

 

Celem pielgrzymki było podążanie śladami Maryi, św. Józefa i cieszącego się wielkim szacunkiem i uznaniem sługi Bożego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego nazwanego Prymasem Tysiąclecia. Odwiedzenie miejsc związanych z kultem Matki Bożej oraz miejsc odosobnienia, w których przetrzymywany był kardynał Wyszyński było kontynuacją założeń towarzyszących pielgrzymkom Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety w poprzednich latach. Udanie się do sanktuarium św. Józefa wiązało się z obchodami roku św. Józefa, które zakończyły się w styczniu 2019 r.

Trasa pielgrzymki: Warszawa – Obory – Rywałd Królewski – Toruń – Licheń – Kalisz. Opiekunem pielgrzymki była s. Ludwika ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety od wielu lat pełniąca funkcję siostry odpowiedzialnej za Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej. Opiekę duchową sprawował o. Włodzimierz Mazur, kamilianin, obchodzący w tym roku 35-lecie kapłaństwa. Warto zauważyć, że zarówno Zakon Elżbietanek, jak i Zakon Kamilianów obejmują swą opieką chorych i służą ludziom w potrzebie. Organizatorem pielgrzymki (podobnie jak w poprzednich latach) była Kazimiera Kruk należąca do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. W pielgrzymce uczestniczyło  47 osób, głównie członkowie wspomnianej Wspólnoty Apostolskiej, w tym 7 dzieci i młodzieży. Część uczestników stanowiły rodziny członków Wspólnoty oraz osoby zaprzyjaźnione lub współpracujące ze Wspólnotą.

Oprócz poznawania miejsc kultu religijnego, pielgrzymi dużo czasu poświęcili na modlitwę w intencji: papieża Franciszka o łaski potrzebne w kierowaniu Kościołem, Kościoła w Polsce i na świecie, Zakonu Elżbietanek i Zakonu Kamilianów, pokoju, zgody narodowej i wspólnego działania dla dobra naszej ojczyzny, a także w intencjach własnych i powierzonych przez znajomych i bliskich. Modlitwy i pieśni religijne, poza kościołami i sanktuariami znajdującymi się na trasie pielgrzymki, rozbrzmiewały także -podczas wielu godzin jazdy autokarem. 

 
W SłużbieKatarzyna Mróz