Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Skupienie ze świętą Elżbietą

 
0123węgry (3).jpg

„Święta Elżbieta Węgierska wzorem miłości Boga i bliźniego” to temat skupienia wspólnoty formacyjnej, które odbyło się w poniedziałek 28 października br. 

Skupienie poprowadził Ojciec Ireneusz Klimczyk OFM Conv profesor UKSW i vice Dyrektor Kolbianum. Podczas dnia skupienia Ojciec zaprosił siostrę neoprofeskę i postulantki na podróż w czasy naszej świętej Patronki, aby zasłuchać się w ducha Jej epoki. To zasłuchanie zrodziło pragnienie zaczerpnięcia z bogactwa duchowego Średniowiecza. Na adoracji prosiłyśmy Jezusa o serca proste i ubogie, oczy otwarte i czułe na potrzeby bliźnich, o uszy otwarte na Słowo Boże, które kieruje do nas Pan w codziennej szarości dnia.

Zwieńczeniem dnia była Eucharystia, w której dziękowałyśmy za dar powołania każdej z nas i prosiłyśmy o ducha elżbietańskiej prostoty i miłości dla nas. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas spotkania z Nim we wspólnocie modlitwy, w łamaniu chleba i rozważaniu Słowa.