Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Imieniny Siostry Prowincjalnej M. Samueli

 

„Dziękujemy Panu Bogu naszemu za łaskę daną naszej Siostrze Prowincjalnej w Chrystusie Jezusie. W Nim bowiem zostaliśmy wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie” (por. 1Kor 1, 4).

11111imieniny+%2822%29+%28Copy%29.jpg

W sobotę 16 lutego br. kaplica domu prowincjalnego w Warszawie wypełniła się radosnym śpiewem i modlitwą dziękczynną za dar życia i powołania kochanej Siostry Prowincjalnej M. Samueli w Dniu Imienin. Na Mszę św., którą sprawował Ksiądz Janusz Bodzon – kanclerz kurii  metropolitalnej warszawskiej, przybyły siostry z całej prowincji, panie ze Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety oraz przyjaciele zgromadzenia. Ksiądz Celebrans w homilii skomentował fragment Ewangelii o rozmnożeniu chleba: „Jezus troszczy się o ludzi, którzy trwają przy Nim, którzy Go słuchają. Nawet gdy człowiek się nie skarży na swój los, On zauważa ludzkie potrzeby. Dla Jezusa jest ważne nie tylko to, że teraz tłumy są przy Nim i Go słuchają, ale również to czy pójdą za Nim w dalszą drogę”.  Po zakończonej Mszy św. wszyscy udaliśmy się do sali, aby złożyć życzenia i podziękować Siostrze Prowincjalnej za posługę dla naszej prowincji i matczyną troskę o każdą z nas. Po życzeniach Siostra Wikaria M. Benedykta zaprosiła wszystkich gości na wspólne świętowanie przy stole w refektarzu zakonnym. „Gwoździem programu” już tradycyjnie był przepiękny tort z różami, który przygotowała s.M. Izabela.

Kochanej Siostrze Prowincjalnej jeszcze raz życzymy wszelkiego dobra, pomocy świętych patronów i polecamy wszystkie intencje serca Panu Bogu.