Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Niedziela powołaniowa w Otwocku

 

W niedzielę 3 lutego br. nasze siostry gościły w parafii św. Wincentego a’Paulo w Otwocku, aby podzielić się świadectwem życia zakonnego. Jest to parafia na terenie, której znajduje się nasz dom zakonny oraz przedszkole.

Siostry podczas wszystkich Mszy świętych włączały się w  liturgię Słowa, śpiew i głoszone słowo Boże. Ksiądz Proboszcz Bogdan Sankowski w powitaniu podkreślił znaczenie życia konsekrowanego w życiu Kościoła i poszczególnych parafii. Zachęcił również parafian do modlitwy za młodzież rozeznającą swoje powołanie i odczuwającą głos powołania, aby zaufali Słowu i odważnie kroczyli drogą konsekracji zakonnej lub święceń kapłańskich. Dziękujemy Księżom z parafii św. Wincentego a’Paulo za zaproszenie nas i serdeczne przyjęcie. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wszelkie dobro swoim błogosławieństwem i darem nowych powołań z parafii.

aaaaa (6) (Copy).jpg

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

 
W KościeleKatarzyna Mróz