Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Jubilate Deo

 

„Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś”


Jubileusz ślubów zakonnych to czas dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania Sióstr Jubilatek i wiernego trwania pomimo tymczasowości tego świata. Każdy jubileusz jest wielkim świętem całej naszej rodziny zakonnej, ale również rodzin i parafii sióstr. Dnia 7 lipca br. w kaplicy św. Elżbiety w Zalesiu Górnym, uroczyste „Te Deum laudamus” odśpiewało cztery Siostry Jubilatki: s.M. Angela, s.M. Hieronima, s.M. Stella i s.M. Pia.

Uroczystości tej przewodniczył Ksiądz Kanclerz Janusz Bodzon, który w homilii podkreślił znaczenie wierności złożonym ślubom jako świadectwa dla współczesnego świata, przesiąkniętego duchem indywidualizmu i tymczasowości. W jubileuszowej Mszy świętej, podczas której Siostry odnowiły śluby zakonne, wzięły udział siostry z Siostrą Prowincjalną M. Samuelą oraz Rodzina i Przyjaciele Sióstr Jubilatek. Po zakończonej Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na obiad do refektarza zakonnego.