Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Obłóczyny s.M. Łucji

 

Przedostatni dzień rekolekcji sióstr był wyjątkowy. Tego dnia tj. 3o lipca br. nasza postulantka Magdalena została przyjęta do nowicjatu.

Uroczystości tej przewodniczyła Siostra Prowincjalna M. Samuela Kamińska, według Ordo Professionis Religiose naszego Zgromadzenia. Magdalena przygotowywała się do tej decyzji przez rok formacji w postulacie. Obrzęd przyjęcia do nowicjatu jest podniosłą uroczystością zakonną, której towarzyszą obłóczyny i nadanie imienia zakonnego. Postulantka otrzymuje habit, biały welon i nowe imię - jako symbol rozpoczęcia nowego etapu życia.


Magdalena otrzymała imię Łucja,

a za patronkę św. Łucję, męczennicę.


Pochodziła ona z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz. Po wczesnej śmierci ojca była wychowywana przez matkę, Eutychię. Już w dzieciństwie złożyła w tajemnicy śluby czystości. Wyruszając na pielgrzymkę i modląc się do świętej Agaty, wyprosiła uzdrowienie ciężko chorej matki. W kilka lat później, kiedy matka zaaranżowała małżeństwo Łucji z młodzieńcem tego samego stanu, ta odmówiła. Odtrącony zalotnik zemścił się, donosząc władzom, że dziewczyna jest chrześcijanką. Zaaresztowana i torturowana Łucja odmówiła porzucenia swej wiary. Mocą wyroku miała być zamknięta w domu publicznym i zmuszona do prostytucji. Wtedy, by się oszpecić, wydłubała sobie oczy. Została ścięta, mając 23 lata, w 304 roku podczas prześladowań chrześcijan za panowania Dioklecjana.

Życzymy naszej Kochanej Siostrze Nowicjuszce mocnego zakorzenienia się w Chrystusie i serca zawsze gotowego by służyć najbardziej potrzebującym, w duchu św. Elżbiety i naszych Matek Założycielek.