Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Spotkanie ze Słowem - Lectio Divina

 

W dniach 20-22.09 w naszym domu w Zalesiu Górnym odbyły się rekolekcje Lectio Divina dla młodzieży 17+. Wzięło w nich udział 17 osób, a poprowadził je ks. Marek Białożyt SCJ.

Rekolekcje Lectio Divina mają charakter swoistego spotkania, które dokonuje się w trzech wymiarach:

  • Spotkania z Bogiem, który pozostaje w nieustannej relacji z człowiekiem, zaprasza do dialogu, do udziału w swoimi życiu.

  • Spotkania z samym sobą, ponieważ Słowo Boże konfrontuje nas z prawdą o nas samych, pomaga nam odkryć naszą tożsamość dzieci Bożych.

  • Spotkania z drugim człowiekiem, który podobnie jak my jest w drodze i dzieli się z nami doświadczeniem tej drogi i swojej wiary.

Jako temat spotkania Ksiądz Marek wybrał słowa z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”. Uczestnicy w rozważaniach, wracając do początków stworzenia, na nowo odkrywali piękno tożsamości mężczyzny i kobiety według Bożego zamysłu.

Rekolekcjonista podkreślał znaczenie relacyjności w przeżywaniu swojej płciowości, rozumieniu jej jako Bożego daru dla nas samych i dla drugiego człowieka. Świadome przeżywanie naszej tożsamości otwiera nas na drugiego człowieka i w pełni realizuje się w miłości małżeńskiej. Podjęte milczenie, zrezygnowanie z korzystania z komunikatorów pomagało wejść w klimat modlitwy, zasłuchania w Słowie i zapatrzenia w Jezusa Eucharystycznego, a także otwarcia się na drugiego człowieka. Niedzielne, wspólne dzielenie się doświadczeniem Boga pokazało jak nieograniczony i hojny jest On w swoim działaniu i objawianiu swojej miłości względem nas.

Dziękujemy za ten cenny czas, piękne świadectwo młodych ludzi, pragnących pogłębienia relacji z Bogiem i zapraszamy na kolejne skupienia i rekolekcje w naszych domach.