Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje sióstr w Krynicy.

 

Rekolekcje to dla nas czas szczególnego nawrócenia i zbawienia. Otwarte na kierownictwo Ducha Świętego, w skupieniu i milczeniu kontrolujemy, odnawiamy i pogłębiamy nasze życie według Ewangelii
— K 59

 
 

W dniach 8-14 stycznia 2015r. odbyły się doroczne rekolekcje sióstr, które poprowadził o. Ariusz Małyska OFM Cap. W rozważaniach Ojciec pogłębiał tematykę konsekracji zakonnej jako oddania niepodzielnego serca Panu w miłości oblubieńczej.  Nawiązywał do tradycji Zgromadzenia i duchowego dziedzictwa Matek Założycielek: „…bardzo proszę, abyście dokładnie uważały na wszystko i pielęgnowały chorych z miłością i cierpliwością, nie troszczyły się absolutnie o nic, co nie należy do waszych obowiązków. Świat pełen jest trosk i niepokojów, a ogrom jego duchowych i materialnych potrzeb jest tak wielki, że my, które obrałyśmy dobrowolnie powołanie, mamy podwójny, nawet potrójny obowiązek, by pokazywać, że chcemy wszystkim czynić dobrze, wszystkich kochać w Bogu, a jeśli nic już nie możemy uczynić, wtedy przynajmniej będziemy się za nich modlić.” (bł. Maria Merkert)