Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Spojrzyj w głąb twojego serca.

W sobotę 14 marca 2015 r. w Domu Prowincjalnym w Warszawie, odbył się wielkopostny dzień skupienia dla sióstr po ślubach wieczystych. Wzięło w nim udział 20 sióstr naszej prowincji. Naszym przewodnikiem duchowym był ks. Szymon Szepietowski SDS, który przeprowadził nas przez PASCHĘ wielkopostnego umierania dla świata do życia w światłości Chrystusa. Ojciec podkreślał istotę przeżywania swojej osobistej paschy, swojej osobistej walki, codziennego wyzwalania z kondycji starego człowieka. Na zakończenie spotkania, w przeddzień IV niedzieli wielkiego postu nazywanej- laetare, każda siostra otrzymała od Ojca Szymona różową różę. Był to rodzaj wdzięczności siostrom za ich posługę dla Kościoła. „Spojrzyj w głąb twego serca, spojrzyj w głąb samego siebie i zapytaj się: czy masz w swym sercu pragnienie czegoś wielkiego, czy też masz serce uśpione? Czy twoje serce zachowało niepokój poszukiwania, czy też pozwoliłeś przytłoczyć się rzeczami, które prowadzą do uwiądu?” (Papież Franciszek) Dziękujemy za dzień skupienia, który przyczynił się do odnowy naszej miłości i pozwolił nam przyjrzeć się pragnieniom naszego serca.