Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Skupienie przełożonych.

W dniach 27-28 marca 2015 r. w domu prowincjalnym przy ul. Rycerskiej w Warszawie, odbywała się wiosenna Konferencja Przełożonych Lokalnych. Pierwszy dzień przeznaczony był na odnowę duchową i skupienie wielkopostne. Poprowadził go ks. Sławomir Opaliński Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W konferencjach prelegent podjął tematy związane z Rokiem Życia Konsekrowanego: „Radujcie się- komentarz do dokumentu” oraz „Posłuszeństwo i służba”. W niedzielę przedpołudniowe spotkanie dla sióstr przełożonych przeprowadziła p. Dr Irena Grochowska na temat: „Problemy współczesnej młodzieży”. Pani Dr w sposób merytoryczny omówiła źródła ideologii gender, osadzając problemy młodzieży w Objawieniu Bożym przedstawiła wiele rozwiązań i propozycji pomocy młodemu człowiekowi. Po zakończonej konferencji siostry przełożone wraz z Zarządem Prowincji i delegatką Siostrą Ekonomką Anną Hałabis udały się do kaplicy na obrzęd przekazania Krzyża Jerozolimskiego. Popołudniowe spotkanie poświęcone było na sprawy prowincji.