Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Jeden wspólny dom.

 

Ukazała się nowa encyklika Ojca Świętego Franciszka, poświęcona ochronie środowiska, w której papież podkreśla, że ziemia to jeden "wspólny dom", o który trzeba się troszczyć.
"Laudato si’, mi’ Signore -

Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami»[1]."  (wstęp Encykliki LAUDATO SI)

ENCYKLIKA WSPÓLNY DOM PDF →