Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

„Spodobałaś się Panu, twój Bóg rozraduje się tobą…”

W niedzielę 5 lipca 2015 r. w domu prowincjalnym odbywał się srebrny Jubileusz s.M. Kingi Lewickiej i złoty Jubileusz s.M. Janilli Gniadek. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił JE. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński.Przy stole eucharystycznym zgromadziło się jeszcze pięciu kapłanów zaprzyjaźnionych z Siostrami Jubilatkami, Siostra Prowincjalna M. Cecylia Falkowska, Rodzice Siostry M. Kingi, współpracownicy i przyjaciele sióstr oraz licznie zgromadzone siostry. Jubileusz rozpoczęła uroczysta procesja, symbolizująca wprowadzenie Oblubienicy na zaślubiny z Oblubieńcem. Po rozpoczęciu Ksiądz Biskup poświęcił wianki srebrny i złoty, a Siostra Prowincjalna nałożyła je Siostrom Jubilatkom. Celebrans w homilii podkreślił, że każdy Jubileusz jest wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za dar powołania i możliwość jego realizacji we wspólnocie zakonnej. Liturgię uświetnił śpiew chóru, który poprowadziła s.M. Hanna Miłkowska. Wielkim wsparciem dla naszych chórzystek była pomoc sióstr z prowincji toruńskiej, które przybyły, aby razem z nami przeżywać tę uroczystość. Po homilii Siostry Jubilatki odnowiły swoje śluby czystości Bogu poświęconej, ubóstwa i posłuszeństwa, które są wyrazem wyłącznej miłości do Pana Jezusa. Po Eucharystii udaliśmy się na salę, aby złożyć serdeczne życzenia naszym kochanym siostrom. Po uczcie duchowej Siostra Prowincjalna zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości jubileuszowej na obiad do refektarza sióstr.„Trzymając lampę płonącą na gody weszłaś dziewico, by Chrystus Król wiecznej chwały poślubił ciebie na wieki.” Bogu niech będą dzięki.