Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Jubileusz Siostry M. Kajetany.

W sobotę 29 sierpnia 2015 r. w Kaplicy św. Elżbiety w Zalesiu Górnym, odbył się Jubileusz 50-lecia Ślubów Zakonnych s.M. Kajetany Kopka.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Prof. Dr hab. Krzysztof Pawlina, który w homilii porównał piękno zachodu słońca do piękna 50-lecia profesji zakonnej Siostry Jubilatki jako życia ofiarowanego Panu Bogu: „W Biblii mamy opisane dwie góry, Synaj- górę przykazań, powinności oraz Górę Błogosławieństw- górę pełnej ofiarności, dyspozycyjności. Powołanie zakonne ma być przejściem ku Górze Błogosławieństw, ku radosnej ofiarnej służbie. Dziś dziękujemy Siostrze M. Kajetanie za 50 lat radosnej, ofiarnej służby i życzymy prawdziwej tęsknoty za Chrystusem Oblubieńcem.” Podczas Uroczystości Siostra M. Kajetana odnowiła śluby zakonne i dziękowała Panu Bogu za dar życia i powołania do Wspólnoty Sióstr św. Elżbiety.

„Pójdź za mną... jak apostołowie.Czy już rozumiesz? Czyś już gotowa?Pójdź za mną...I jeszcze coś powiem.Ma droga piękna i wiedzie do niebalecz nie jest wcale usłana różami.Tu wiele zaparcia siebie potrzeba,lecz Ty nie przejmuj się trudnościami...Bo gdy pokochasz gorącym sercemi oddasz mi się na służbę całąbędziesz mi chciała codziennie dać więceji bardziej będziesz kochała.

Gdzie iść? Dokąd Panie? Kiedy?...Już wiem! Rozumiem Jezu Twe słowa...I pragnę teraz Ci odpowiedzieć,że idę, by Cię naśladować..." (autor nieznany)