Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje ze Świętym Janem.

W dniach 17-20 września 2015 r. w naszym domu w Zalesiu Górnym, odbyły się rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, które poprowadził o. Jacek Pleskaczyński SJ.Ojciec podjął tematykę bliską naszej elżbietańskiej duchowości – Ewangelia św. Jana, była ona bowiem ulubioną lekturą naszej Patronki św. Elżbiety. Coroczne rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej cieszą się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 25 uczestników wraz z Siostrą Odpowiedzialną M. Ludwiką Koźlak. „Odwieczne Słowo Ojca - Boży Syn jest tym, który przyszedł, aby zaświadczyć o Prawdzie. Tylko to Słowo jest w stanie to uczynić. Dlaczego? Bo jest Słowem Ojca. Bo od Niego pochodzi. Jakaż głębia jest w tym stwierdzeniu! O Bogu w pełni może świadczyć tylko On sam. Bo On sam zna siebie. Zatem wypowiedział Słowo Prawdy - zrodził Syna. To Słowo było w Nim od wieków. Bóg i Jego Słowo stanowią jedność. Ojciec i Syn są jednym. Ojciec doskonale zna Syna, a Syn doskonale zna Ojca. Nikt nie zna Boga tak, jak zna Go Syn. Jest przecież wypowiedzianym przez Niego Słowem. W swoim Słowie Bóg złożył Życie. Uczynił to po to, by zostało ono przekazane ludziom właśnie za pośrednictwem Słowa”. Podczas rekolekcji Pan Bóg wypowiadał wiele słów, które głęboko dotykały naszych serc i przemieniały je. DEO GRATIAS

We WspólnocieKatarzyna Mróz