Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Maryja wzorem osoby konsekrowanej.

W dniach 19-21 października 2015 r. odbywało się skupienie junioratu, które poprowadził o. Paweł Działa OFM Cap.Miesiąc październik tak bardzo związany z różańcem skłaniał nas do postawienia Maryi jako wzoru naszej konsekracji. Ojciec opierając się na pieśni „Magnificat” podkreślił prostotę Maryi, Jej wolność serca, pokorę i wdzięczność, zachęcając do refleksji - jaka jest nasza postawa serca? „Maryja, przyjaciółka ubóstwa, droga pokory, wzór cierpliwości, we wszystkim doskonała. Z upodobaniem idź za Nią, przystoi bowiem czcić Ją oddaniem się pokornym i pobożnym. Za przykładem Jej łagodności ucz się zbożnie znosić nadarzające się trudności i poddawaj się odwiecznym Bożym zrządzeniom.” („O naśladowaniu Maryi” Tomasz a Kempis). Drugiego dnia naszego spotkania przybyła do nas Siostra Prowincjalna M. Cecylia Falkowska. Każda z nas mogła osobiście porozmawiać z Siostrą Prowincjalną. Na zakończenie naszego skupienia junioratu razem z Siostrą Mistrzynią i postulantką Agnieszką udałyśmy się do Kościoła św. Anny w Piasecznie, gdzie uczestniczyłyśmy w pożegnaniu symboli Światowych Dni Młodzieży: krzyża i kopii Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani- Ocalenie Ludu Rzymskiego. Cudowny obraz, który znajduje się w Bazylice Santa Maria Magiore w Rzymie nosi tę nazwę, ponieważ panuje powszechne przekonanie, że Matka Boża wielokrotnie uratowała Rzym. W czasach klęsk, zaraz czy wojen noszono ten obraz po ulicach Rzymu. Zatrzymałyśmy się na modlitwie przy kopii ikony Matki Bożej Ocalenia powierzając Jej nasze intencje, jak również intencje naszej Prowincji.