Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Radość dawania.

otwock (32) (Copy)

W sobotę 7 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie formacyjne wolontariuszy SKC w naszym domu w Otwocku. Młodzież, która przybyła na spotkanie pragnie służyć drugiemu człowiekowi na wzór św. Elżbiety Węgierskiej, która została ich Patronką. Na spotkaniu poznaliśmy życiorys Świętej oraz Jej dzieło życia, które jest dla każdego z nas fascynujące: „Najbardziej poruszył mnie fakt wierności obranej drodze służby przez Elżbietę, mi niekiedy brakuje takiego konsekwentnego działania”, „Dla mnie ważny jest Jej heroizm wiary, nawet w doświadczeniach”- mówili uczestnicy spotkania. Nasza młodzież sprawia, że duch św. Elżbiety jest wciąż żywy. Spotkanie zakończyło się w kaplicy wspólną modlitwą:

„O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; Światło tam, gdzie panuje mrok; Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli, Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy; Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Katarzyna Mróz