Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

"Pawłowe magnificat."

To temat skupienia junioratu, które odbywało się w dniach 14-16 grudnia 2015 r. w naszym domu w Otwocku.Ojciec Paweł Działa OFM Cap podczas skupienia nawiązując do listów św. Pawła omawiał rady ewangeliczne przeżywane w duchu adwentowego czuwania z Maryją: Wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość… brak przywiązań w życiu zakonnym; Będę się chlubił z moich słabości, przeżywanie ubóstwa w wymiarze duchowym; Oścień przeżywanie ślubów zakonnych w kontekście naszych słabości, upadków; Moc Chrystusa w naszej konsekracji zakonnej. Czas adwentu zatrzymuje nas przy Maryi i Jej modlitwie serca, stęsknionej i wypatrującej dnia przyjścia Pana. Serce osoby konsekrowanej jest właśnie tą spękaną, zeschłą ziemią, która potrzebuje zwilżenia przez rosę z nieba. Naszą rosą i naszym życiem jest Jezus, Emmanuel, Bóg z nami. Dziękujemy Siostrze Przełożonej M. Miriam i całej wspólnocie z Otwocka za umożliwienie nam przeżywania naszego spotkania juniorackiego w ich gościnnych progach. Bóg zapłać.