Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Katecheza czy ewangelizacja.

W związku ze stałą potrzebą formacji i rozwoju zawodowego sióstr katechetek, w Krakowie w Seminarium Księży Zmartwychwstańców ul. Pawlickiego, odbyła się sesja szkoleniowa, zorganizowana przez Sekcję Katechetyczną Komisji Wychowania i Nauczania przy KWPŻZZ w Polsce .Miała ona miejsce w dniach 15-17 .01. 2016 r. Miejsce sesji zostało wybrane ze względu na przygotowania do Światowych Dni Młodzieży oraz bliskość Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z posługą katechetyczną we współczesnym świecie. Pierwsze spotkanie o charakterze integracyjnym poprowadziła s.M. Paula Nikiel (elżbietanka) przy współpracy z s. Jadwigą Kaczmarzyk (urszulanką). Przywitano przybyłe siostry z różnych wspólnot zakonnych w Polsce i przedstawiono obecne członkinie sekcji. Kolejny dzień związany był związany z głównym tematem szkolenia i miał charakter wykładowo - warsztatowy. Bardzo oczekiwany wykład i panel dyskusyjny poprowadził ks. bp Grzegorz Ryś - Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu.

 
 

Przybliżył nam tematykę:

• Wychowania w wierze przez ewangelizację.
• Jak dzisiaj głosić Ewangelię?

Ksiądz biskup mówił siostrom, że przekazują wiarę nie wtedy, kiedy kogoś wszystkiego nauczą, ale gdy go uczynią uczniem Chrystusa, wprowadzą w relację z Nim swoją postawą wiary. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, gdy młody człowiek ze swoimi pytaniami będzie przychodził do Jezusa. Ks. biskup mówił siostrom także o potrzebie jedności w dziele ewangelizacji. Mówił: „To, co robimy razem jest większe niż suma tego, co każdy robi indywidualnie”. Ważnym punktem programu tego dnia było nawiedzenie Bazyliki Bożego Miłosierdzia i wspólna modlitwa w sanktuarium. Zajęcia warsztatowe poprowadzone przez s. Michaelę Błachut (ISSM), s.M. Paulę Nikiel (CSSE) i s. Jadwigę Kaczmarzyk (SJK) pod hasłem: „Katecheta kreatywny- bank pomysłów”, cieszyły się wielkim powodzeniem do późnych godzin nocnych. Każda siostra miała okazję poszerzyć swoje artystyczne umiejętności przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Trzeci dzień szkolenia poprowadził ks. Artur Ważny (tarnowski duszpasterz młodzieży), który w swojej konferencji przybliżył temat: „Szkoła miejscem Nowej Ewangelizacji”. Świadomość problemów ludzi młodych, postaw życiowych, ograniczeń i uzależnień, z którymi borykają się młodzi, bardzo ważna dla katechetki, by mogła jak najlepiej być świadkiem Chrystusa i prowadzić katechizowanych do bliskiej z Nim relacji. Prelegent scharakteryzował współczesne pokolenie katechizowanych, omówił trudności w przekazie wiary i uzasadniał konieczność nowych form jej przekazu, czyli nowej ewangelizacji.

Nowe formy przepowiadania prelegent streścił następująco:

- poznać, aby pomagać
- rozmawiać, a nie pouczać ( słuchanie przed mówieniem, rozumienie przed ocenianiem, dzielenie się przed dyskutowaniem);
- ukazywać, a nie nakazywać (ukazywać normy i wartości);
- świadectwo jest słowem najgłośniejszym!

Przedstawicielki zgromadzeń zakonnych zgodnie uznały, że sesja pozwoliła utrwalić oraz poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje sióstr. W szkoleniu wzięło udział 116 sióstr zakonnych z różnych stron Polski. Organizatorki szkolenia z zadowoleniem przyjęły apel o kolejne szkolenia i warsztaty tematyczne, które będą podnosić efektywność pracy i jednoczyć środowisko katechetyczne sióstr w Polsce.

s. M. Paula Nikiel

 

W SłużbieKatarzyna Mróz