Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Plurimos annos…

imieniny (1) (Copy)
imieniny (3) (Copy)
imieniny (11) (Copy)

W niedzielne przedpołudnie 14 lutego obchodziliśmy podwójną Uroczystość. W Domu Prowincjalnym zgromadziły się licznie siostry, aby uczcić Imieniny Siostry Wikarii M. Samueli Kamińskiej i Siostry Radnej M. Doroty Krukiel.Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz dr Dominik Koperski , a współkoncelebrował ją Ksiądz dr hab. Maciej Bała. Ksiądz Maciej w homilii omówił znaczenie pokusy w przeżywaniu doświadczenia pustyni. Zwrócił uwagę na postawę ascezy i wyrzeczenia jako pomocy w wypełnianiu postanowień wielkopostnych. Po zakończonej eucharystii wszyscy goście udali się na salę, by odśpiewać radosne „Plurimos annos” dla naszych Solenizantek. Jako pierwsza życzenia złożyła Siostra Prowincjalna M. Cecylia Falkowska, dziękując Siostrom za pracę na rzecz Prowincji. Potem popłynęły gorące życzenia i wiele serdecznych słów od wszystkich zgromadzonych. Nasze świętowanie uwieńczył uroczysty obiad. „Życzymy, by Wasze życie zakonne było żywym głosem Ewangelii, żeby było wymownym świadectwem prymatu Pana Boga oraz świadectwem miłości. Życzymy wiele błogosławieństwa Bożego i łask potrzebnych do wypełniania powołania. Bądźcie światłością świata”.