Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Bogactwo ubóstwa.

JUNIORAT MARZEC (13) (Copy)
JUNIORAT MARZEC (34) (Copy)
JUNIORAT MARZEC (2) (Copy)
JUNIORAT MARZEC (20) (Copy)

…to temat kolejnego skupienia junioratu, które odbyło się w dniach 28 lutego- 1 marca 2016 r. w domu formacyjnym w Zalesiu Górnym. Jak naucza Ojciec Święty Franciszek: „ubóstwo jest w centrum Ewangelii. W teologii ubóstwa znajdujemy bowiem tajemnicę Chrystusa, który się uniżył, upokorzył się, stał się ubogim, aby nas ubogacić. I tak staje się zrozumiałe, dlaczego pierwszym z błogosławieństw jest: 'Błogosławieni ubodzy w duchu'. Być ubogim w duchu to iść tą drogą Pana, który tak bardzo się uniża, że staje się dla nas chlebem w ofierze eucharystycznej”. Drugiego dnia naszego skupienia junioratu spotkałyśmy się z Siostrą Prowincjalną M. Cecylią Falkowską, aby podziękować za troskę o formację, okazywaną nam życzliwość i modlitewne wsparcie podczas swojej posługi przewodzenia Prowincją Warszawską. Ojciec Paweł Działa OFM Cap podczas konferencji opierał się na Liście św. Pawła do Koryntian (8, 1-10) i pierwszym błogosławieństwie: „Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Słowo Boże, które stało się ciałem, Słowo Boże w tej łaskawości, w tym uniżeniu się, w tym staniu się ubogim ubogaciło nas darami zbawienia, słowem, łaską. To jest istota teologii ubóstwa, która znajduje się też w pierwszym błogosławieństwie: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Być ubogim oznacza pozwolić się ubogacić przez ubóstwo Chrystusa i nie chcieć być bogatym innymi bogactwami, które by nie były bogactwami Chrystusa; czynić to, co czynił Chrystus- mówił Ojciec. Oby pragnienie Eucharystii i Słowa Bożego ubogacało nasze ubóstwo duchowe i pozwoliło nam dzielić się Chrystusem z każdym człowiekiem.

.