Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Wybór Zarządu Prowincjalnego w Warszawie.

W sobotę 12 marca 2016 r. podczas Kapituły Wyborczej został wybrany nowy Zarząd Prowincji Warszawskiej w składzie

W sobotę 12 marca 2016 r. podczas Kapituły Wyborczej został wybrany nowy Zarząd Prowincji Warszawskiej w składzie

Siostra Prowincjalna M. Samuela Kamińska

Siostra Prowincjalna M. Samuela Kamińska

Siostra Wikaria M. Benedykta Konobrodzka II Radna

Siostra Wikaria M. Benedykta Konobrodzka II Radna

Siostra M. Anastazja Surowiec III Radna

Siostra M. Anastazja Surowiec III Radna

Siostra M. Katarzyna Mróz IV Radna

Siostra M. Katarzyna Mróz IV Radna

Siostra M. Kinga Lewicka

Siostra M. Kinga Lewicka

Matka Generalna wraz z Siostrami wyraziły wdzięczność Siostrze Prowincjalnej M. Cecylii Falkowskiej i Siostrom z Zarządu za posługę przewodzenia prowincją warszawską przez minione sześć lat, po czym w kaplicy domu prowincjalnego wszystkie Siostry powierzyły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa nową Siostrę Prowincjalną M. Samuelę Kamińską oraz Zarząd Prowincjalny. NIECHAJ DUCH TWÓJ O ŚWIĘTA ELŻBIETO ŻYJE NADAL W SERCACH NASZYCH.