Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje sióstr.

Nasze Założycielki często wskazywały na konieczność osobistego uświęcenia, duchowej odnowy, na stałe wzrastanie w większej miłości Boga i ludzi. Matka Franciszka upomina, aby krótki czas tego życia zawsze dobrze, wiernie i sumiennie wykorzystać… ku większej chwale Bożej i dla własnego zbawienia.
— RI 12,2
 

Dla duchowego wzrostu co roku przeżywamy rekolekcje, które są czasem przebywania z Jezusem Oblubieńcem. 29 kwietnia br. do naszego domu formacyjnego w Zalesiu Górnym przyjechała grupa sióstr, które pod przewodnictwem ks. Adama Adamskiego Cor. przeżywały swoje rekolekcje. Rozważania mariologiczne zawiodły nas pod krzyż Chrystusa, gdzie razem ze św. Janem przyjęłyśmy na nowo Maryję do naszych serc i domów. „ Co to znaczy wziąć Maryję do siebie? To znaczy urzeczywistniać Jej Królestwo na ziemi. To znaczy wpatrywać się w Jej czyste serce, aby tak jak Ona kochać i służyć.” Niech ten czas rekolekcji przyniesie jak najlepsze owoce w nas i obok nas.