Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Góra Moria.

Dni w Diecezjach, które poprzedzające główne uroczystości Światowych Dni Młodzieży, to czas, który pielgrzymi spędzają na terenie wybranych diecezji.Dla pielgrzymów jest to zaproszenie do odkrywania bogactwa Kościoła i kraju do którego przyjeżdżają, a także spotkanie z rodzinami i rówieśnikami, którzy chcą ich ugościć. Dla gospodarzy to szansa udziału w święcie wiary i radości razem z młodymi ludźmi ze wszystkich stron świata. Z myślą o pielgrzymach przyjeżdżających na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku, każda polska diecezja przyjęła nazwę biblijną. Archidiecezja warszawska przyjęła nazwę GÓRA MORIA. Również nasze domy otworzyły się przed pielgrzymami Światowych Dni Młodzieży. Wspólnota domu prowincjalnego gości grupę ze Szkocji, a wspólnota zalesiańska grupę z Estonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.