Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje o rachunku sumienia.

W dniach 15-18 września 2016 r. w Zalesiu Górnym odbyły się kolejne rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.Był to czas pogłębionej refleksji na temat rachunku sumienia przeżywanego jako doświadczenie spotkania z miłosiernym Ojcem. Rozważania rekolekcyjne prowadził o. Jacek Pleskaczyński SJ: „Rachunek sumienia to spojrzenie na siebie w prawdzie - w świetle Bożej miłości. Jest pełnym miłości spotkaniem z Bogiem Sprawiedliwym, którego miłosiernym owocem jest głębokie nawrócenie dokonane w sakramencie spowiedzi świętej - sakramencie pojednania. To doświadczenie wielkości przebaczającego Boga, który się nie gniewa, ale wybacza. Rachunek sumienia to początek uzdrowienia duszy, to kolejna szansa na lepsze życie, wzmocnienie więzi między Bogiem, a człowiekiem. To czas, by powiedzieć Bogu z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością - przepraszam. Ale rachunek sumienia to nie tylko szukanie w sobie słabości i grzechów, lecz także dostrzeganie ile dobra dokonało się we mnie i przeze mnie. Jest to całościowe popatrzenie na swoje życie. To czas na przeanalizowanie swojego postępowania, weryfikacje myśli, uczuć, pragnień... To uświadomienie sobie jak wiele dobra otrzymuję od Boga i co z tym dobrem robię. Rachunek sumienia prowadzi do indywidualnej odpowiedzi człowieka na Jezusowe pytanie "czy miłujesz Mnie?"”. Wspólnota Apostolska z roku na rok powiększa się o nowych uczestników, ale również rozszerza zakres swojej posługi na rzecz potrzebujących. Formację członków oraz ich pracę wolontariacką koordynuje s.M. Ludwika Koźlak. Modlimy się aby ten czas modlitwy i skupienia owocował w posłudze w duchu św. Elżbiety.

We WspólnocieKatarzyna Mróz