Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu.

Msza św. w Papieskiej Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie zainaugurowała w czwartek 20 października br. narodową pielgrzymkę Polaków.

Do Wiecznego Miasta przybyło ok. 7 tysięcy pielgrzymów wraz z 50 polskimi biskupami i 260 kapłanami. W uroczystościach tych wzięły udział również nasze siostry, włączając się w to wielkie narodowe dziękczynienie. Polacy dziękują za wizytę Ojca św. Franciszka w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży, Rok Miłosierdzia i 1050-lecie Chrztu Polski. Podczas piątkowej Mszy św. w Bazylice św. Janana Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu, a przez wieki była główną siedzibą papiestwa, J.E. Abp Wojciech Polak prymas Polskiprzypomniał, że to właśnie tutaj dotarły z ziem polskich pierwsze wieści o tym, że „książę Polan Mieszko został ochrzczony”. Obchodząc 1050. rocznicę tego wydarzenia, i my, pielgrzymi - jak kiedyś Mieszko I - skierowaliśmy z wdzięcznością nasze kroki właśnie tutaj, do Rzymu. Przybyliśmy razem, aby dziękować zwłaszcza za to, że nasze tegoroczne jubileuszowe uroczystości przeżywaliśmy w szczególnej przecież łączności ze Stolicą Apostolską”.


 
 
W KościeleKatarzyna Mróz