Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Spotkanie przełożonych.

W dniach 11-12 listopada br. w domu prowincjalnym odbyło się jesienne spotkanie przełożonych lokalnych.

„Miłosierdzie Boga w kontekście naszego życia wspólnotowego” to temat jaki podjął o. Kazimierz Synowczyk OFMCap podczas dnia skupienia. „Należy przyjąć siostrę w duchu wiary, rygoryzmktóry aplikujemy innym jest nieewangeliczny, wręcz szkodliwy. Z naszą kruchością idziemy przez życie i w niej też objawia się miłosierdzie Ojca.

Obraz przełożonego powinien korespondować z opisem Sługi Pańskiego, który nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie. Ta władza bowiem ma charakter duchowy: <Gdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni, ani niewiedzy. Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma gniewu, ani zamętu. Gdzie jest ubóstwo z radością, tam nie ma ani chciwości, ani skąpstwa. Gdzie jest pokój i rozmyślanie, tam nie ma ani zatroskania, ani roztargnienia. Gdzie jest bojaźń Pańska, która strzeże domu swego (por. Łk 11, 21), tam nieprzyjaciel nie ma możliwości wejścia. Gdzie jest miłosierdzie i delikatność, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca.>(Św. Franciszek z Asyżu, Napomnienie 27)”. Drugi dzień skupienia poświęcony był na relację z XXV Kapituły Generalnej i omówienie bieżących spraw z życia Prowincji.