Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Kalendarz-Hero.jpg

Kalendarz

Wkrótce u nas …

Back to All Events

Nawiedzenie NMP Święto Ideowe Zgromadzenia

W roku 1872, dnia 8 listopada, po zasięgnięciu rady Najprzewielebniejszego protektora księdza Adriana Włodarskiego, biskupa-sufragana z Wrocławia, postanowiły przełożone Zgromadzenia w porozumieniu z siostrami domu macierzystego, w celu uproszenia pomocy i poprawy zdrowia dla ciężko chorej przełożonej generalnej Marii Merkert, Założycielki tak drogiej wszystkim siostrom Matki Zgromadzenia, "że każda siostra zobowiązuje się na mocy ślubu obchodzić dzień Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jako specjalne święto. Ślub ten ma moc wiążącą w każdym czasie i miejscu gdziekolwiek siostry elżbietanki znajdować się będą, tak każdą siostrę, jak i całe Zgromadzenie". Każda siostra w duchu wdzięczności powinna spełnić w tym dniu jeden dobry uczynek. Siostry profeski odnawiają w tym dniu swoje śluby zakonne z pobożności. Wszystkie członkinie Zgromadzenia ponawiają akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. (Konstytucje)