Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Kalendarz-Hero.jpg

Kalendarz

Wkrótce u nas …

Back to All Events

Spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Apostolat Młodzieżowo-Powołaniowy


 

Dom Prowincjalny ul. Rycerska 2 Warszawa

„Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi  starożytni ojcowie w wierze mówili o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można go zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za młyn, może zdecydować, czy mleć w nim pszenicę czy też kąkol(…) Dlatego nam ludziom Kościoła potrzeba właściwych środków do głoszenia dobra. Potrzeba okularów pozwalających rozszyfrować rzeczywistość, którymi jest Dobra Nowina Jezusa Chrystusa.” (Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu).

                  Odpowiadając na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka do poszukiwania właściwych środków przekazywania Dobrej Nowiny światu, pragniemy poświęcić najbliższe  spotkanie Sióstr Odpowiedzialnych za Apostolat Młodzieżowo – Powołaniowy tematyce środków masowego w przekazu w służbie ewangelizacji. Temat spotkania zaczerpnięty został z zeszłorocznego Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Dzień Środków Masowego Przekazu: „Nie lękaj się, bo jestem z tobą” (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach.

         Spotkanie to odbędzie się w domu prowincjalnym przy ul. Rycerskiej 2 w Warszawie w terminie 20-22 kwietnia br., a poprowadzi je Ojciec Jan Szewek- rzecznik prasowy Franciszkanów z Krakowa oraz Pani red. Patrycja Michońska. Spotkanie rozpocznie się w piątek wieczorem o godz. 18.00, a zakończy w niedzielę ok. godz. 12.00. Zapraszamy do wzięcia udziału siostry odpowiedzialne za pracę powołaniową i prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia do s.M. Katarzyny Mróz (tel. 664 163 198).

Earlier Event: April 14
Zbiórka makulatury na misje