Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Wielbi dusza moja Pana.

 

W dniach 25-26 października 2014r. w domu prowincjalnym w Warszawie odbyło się skupienie sióstr przełożonych. Spotkanie poprowadził o. Marek Sykuła OFM Conv . W konferencjach Ojciec podkreślił istotę dziękczynienia w życiu konsekrowanym .W pierwszej konferencji nt. Maryja wielbiąca Boga w Magnificat, jako wzór człowieka nadziei, człowieka konsekrowanego Ojciec wskazał na wielkość modlitwy uwielbienia. W tej modlitwie mamy szansę odkryć, jaka jest nasza prawdziwa natura. Modlitwa ta uwalnia serce. Najbardziej nas niszczą nasze lęki, uwielbienie rozluźnia, bo Bóg czyni serce wolnym od tego, co powiedzą. Mamy chwalić Boga nie za trudności, ale w trudnościach. Uwielbienie uwalnia moje serce od biadolenia, użalania się nad sobą. Tam gdzie jest uwielbienie Boga, tam zło musi ustępować. Jeśli kontemplujemy problemy to one w nas rosną, jeśli Boga, to Bóg w nas rośnie. Uwielbienie jest modlitwą, która będzie udziałem przez wieczność całą. W drugiej konferencji Ojciec Marek przybliżył nam List Ogólny Radujcie się…, który jest przygotowaniem do przeżywania Roku Życia Konsekrowanego w Kościele Powszechnym. Wskazał na dwa słowa kluczowe, które w tym Liście się przewijają bardzo często: pocieszenie (27 razy) i czułość (16 razy). To są dwie rzeczywistości, które odnoszą się do serca, przestrzeni bardzo intymnej. Przestrzenią spotkania jest modlitwa. Osoby konsekrowane mają nieść uścisk Boga. Odnaleźć Pana, który nas pociesza, jak matka i to nieść do innych. Czułość ma nas prowadzić do macierzyństwa duchowego. Modlić się z troską matczynego serca za powierzone siostry, by mogły się rozwijać na miarę Bożego Serca. Trzeba zawalczyć o swoje siostry, w sercu zawalczyć. Korzeniem smutku jest bark tego macierzyństwa. Po południu siostry trwały na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem dziękując Panu Jezusowi za dar powołania zakonnego. Centralnym punktem dnia była Eucharystia. Wieczorem siostry przełożone uczestniczyły we wspólnej rekreacji. Kolejny dzień skupienia poświęcony był sprawom bieżącym prowincji. Siostra Prowincjalna M. Cecylia Falkowska przedstawiła plan spotkań związanych z Rokiem Życia Konsekrowanego, zachęciła siostry do udziału w inicjatywach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, które będą odbywały się w Polsce w 2016r.