Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Nowa Ewangelizacja dzisiaj...

 
 

Udział i zaangażowanie w duszpasterstwie powołaniowym obok naszej posługi ludziom cierpiącym, jest właściwym wyrazem naszej miłości do Chrystusa, do Kościoła i do naszego Zgromadzenia. Udzielając młodzieży pomocy w rozeznawaniu i przyjęciu Bożego wezwania, włączamy się w ewangelizację świata.
— RI 8.6

 
 

Włączając się w dzieło powołań siostry we wszystkich Prowincjach w Komisjach Powołaniowych podejmują różnorakie inicjatywy ewangelizacyjne, aby być blisko młodego człowieka zagubionego w postmodernistycznym świecie. Dlatego na jesiennym spotkaniu Sióstr odpowiedzialnych za Apostolat Młodzieżowo- Powołaniowy w Zalesiu Górnym, które odbyło się w dniach 10-12 października br. , pochylałyśmy się nad tematem: „Nowej Ewangelizacji na areopagach współczesności”.

 

Uczestniczyło w nim 10 sióstr z Prowincji: Norweskiej- s. M. Karolina Bogaczowa, Nyskiej- s. Mistrzyni Hiacynta Kępa i s. M. Paschalis Kurc, Katowickiej- s. M. Piotra Wiśniewska i s. M. Zofia Przybył, Wrocławskiej- s. Maria Czepiel i s. M. Lucyna Uniejewska oraz Warszawskiej- s. Mistrzyni Katarzyna Mróz, s. M. Karola Gos i s. M. Salezja Gierałtowska.

Tematyka spotkania była refleksją nad obszarami naszej aktywności ewangelizacyjnej. Konferencje wygłosił ks. Krzysztof Grzejszczyk proboszcz Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, oraz dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego Rodzin im. św. Jana Pawła II przy parafii. Prelegent zachęcił siostry do wspólnych inicjatyw w pracy apostolskiej, powołując się na siłę świadectwa jedności oraz zainicjował modlitwę wstawienniczą za siebie nawzajem i wszystkie podejmowane dzieła powołaniowe.

 

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Pani Aleksandra Pszanowska poprowadziła warsztaty tańca religijnego: „przed Panem będę tańczył” (2 Sm 6,21). Tańce uwielbienia mogą być wykorzystywane do animacji spotkań modlitewnych z młodzieżą.

Ważną częścią każdego spotkania sióstr odpowiedzialnych za Apostolat Młodzieżowo-Powołaniowy jest wspólne dzielenie się doświadczeniami pracy i materiałami rekolekcyjnymi. Dużo czasu poświęciłyśmy na wspólne dzielenie i modlitwę wstawienniczą za siebie nawzajem. Było to radosne doświadczenie wspólnoty.