Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

„Idźcie i Głoscie”

 

W dniach 7-13 stycznia br. odbywały się rekolekcje sióstr w Krynicy Zdrój, które poprowadził ks. Ryszard Kempiak SDB biblista z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ksiądz rekolekcjonista zaprosił siostry do pogłębionej egzegezy Pisma Świętego, przeprowadzając przez kolejne dni bogatych czytań podyktowanych nam przez rok liturgiczny. „Realistą jest ten, kto w Słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego” (Papież Franciszek). Drugiego dnia rekolekcji odbyło się odnowienie aktu włączenia sióstr do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękując za 70 lat istnienia naszej Prowincji pragniemy na nowo zawierzyć każdą siostrę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, by wciąż na nowo swoim życiem wynagradzać za wszystkie grzechy i niewierności oraz uwielbiać Jego Najświętsze Serce:

 
 

„Najdroższy, najbardziej miłujący i najmilszy Jezu, zaciągam się dziś dobrowolnie i z całego serca do Godziny Obecności przy Sercu Jezusa, by ze wszystkich sił moich wychwalać to Serce godne uwielbienia, by Mu dawać dowody miłości mojej i by Je pocieszać w zapomnieniu i niewdzięczności, jakich od ludzi doznaje. Przyrzekam Ci, o Jezu, że z pomocą łaski Twojej stawiać się będę wiernie w mojej Godzinie Straży na stanowisku: poświęcenia, wynagrodzenia i miłości.”
— Amen