Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Świadczyć o ewangelii błogosławieństw.

…to znaczy dzielić się świadectwem swojego zanurzenia w Bogu. Jest to zadanie dla każdej osoby konsekrowanej. W dniach 28 grudnia - 1 stycznia br. w domu formacyjnym w Zalesiu Górnym odbyło się kolejne spotkanie junioratu, które prowadził o. Andrzej Romanowski OFMCap. Do naszej wspólnoty juniorackiej dołączyła s.M. Aurelia z Drezna, aby razem z nami przeżywać ten czas skupienia i modlitwy. Wspólnie pochylaliśmy się nad kazaniem Pana Jezusa na górze, poszukując interpretacji błogosławieństw w Adhortacji „Vita consecrata” oraz w pismach św. Franciszka z Asyżu. „Życie konsekrowane spełnia szczególne zadanie: podtrzymuje w ochrzczonych świadomość podstawowych wartości Ewangelii, dając „wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż świat nie może się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha ewangelicznych Błogosławieństw”. W ten sposób życie konsekrowane nieustannie przypomina Ludowi Bożemu o potrzebie odpowiadania świętością życia na miłość Bożą, rozlaną w sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 5), i wyrażania swoim postępowaniem sakramentalnej konsekracji, dokonanej przez Boga w chrzcie, bierzmowaniu lub w sakramencie święceń. Trzeba bowiem, aby świętość udzielona w sakramentach prowadziła do świętości życia codziennego. Życie konsekrowane przez samo swoje istnienie w Kościele służy konsekracji życia każdego wiernego — świeckiego i duchownego.” (VC 33) Podczas naszego spotkania wraz młodzieżą z Zalesia odwiedziliśmy chorych ze śpiewem kolęd. Spotkanie to przyniosło nam wszystkim wiele radości i otworzyło nasze serca na potrzeby cierpiących, żyjących tuż obok nas. Nowy Rok przywitałyśmy trwając w kaplicy na adoracji. Dziękowałyśmy Panu Bogu za miniony rok i powierzałyśmy nadchodzący czas formacji, nauki, posługi w duchu ewangelicznych błogosławieństw.