Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Różaniec na Jasnej Górze

 

„Maryja - Matka Jezusa, zajmuje uprzywilejowane miejsce w Bożym planie zbawienia. Jest Ona dla nas przykładem wiary i wskazuje nam drogę do Chrystusa. Czcimy Maryję jako naszą Pośredniczkę, która pomaga nam wzrastać w zjednoczeniu z Bogiem i w służbie bliźnim.” (K 62)


W miesiącu różańca świętego w sobotę 28 października br. siostry naszej prowincji włączyły się w modlitwę różańcową na Jasnej Górze, wypraszając dar nowych powołań. Nabożeństwo uświetnił piękny starożytny hymn – Akatyst do Bogurodzicy, który był wprowadzeniem do każdej tajemnicy różańcowej. Podczas modlitwy Ojciec Włodzimierz przedstawił krótką charakterystykę naszego Zgromadzenia. Siostry włączyły się w prowadzenie poszczególnych tajemnic w różnych językach, a następnie pozostały w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apel Jasnogórski. Po zakończonej modlitwie apelowej włączyłyśmy w czuwanie nocne młodzieży pallotyńskiej. Był to piękny czas spotkania z Matką i szczególnego zawierzenia Jej naszej teraźniejszości i przyszłości. Ufamy, że Maryja wyprosi nam łaskę głębszego zjednoczenia z Chrystusem i dar nowych powołań do naszej prowincji.

 
W KościeleKatarzyna Mróz