Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Juniorat

 

W dniach 24-25 października br. w Zalesiu Górnym odbyło się skupienie Junioratu, które poprowadził o. Andrzej Romanowski OFMCap. Temat spotkania: „Ideał życia zakonnego w ujęciu biblijnym i praktycznym”.

Źródłem naszych rozważań był List św. Pawła do Rzymian i Listy Matki Franciszki Werner. Nasze skupienie rozpoczęłyśmy wieczorną rekreacją, którą nam zorganizowała nasza postulantka Tereska. Wybrała dla nas piosenki ze starego segregatora, który „odkopała” w bibliotece. Wykonanie tych piosenek wzbudziło w niektórych spore emocje, gdyż przypomniały się siostrom „stare dobre czasy”. (Taka drobna rzecz, a ile radości).

O. Andrzej przygotował dla nas bardzo ciekawe i bogate w treści konferencje pt. „Grzech i łaska” oraz „Obietnica”. Także s. Mistrzyni przygotowała dla nas spotkanie, na którym dzieliłyśmy się trudnościami i radościami z naszego życia, w odniesieniu do Listów Matki Franciszki. „Uciekajmy się zawsze do Najświętszego Serca Pana Jezusa i znajdujmy w Nim schronienie. W momencie pokus zmysłowych, pychy, wyniosłości czy innych, przytulmy się do Jego kochającego Serca, przypomnijmy sobie nasze święte śluby. Obejmijmy mocno Jezusa pokorną ufnością w Jego nieskończoną dobroć, prosząc, abyśmy na zawsze pozostały Mu wierne.” (Matka Franciszka Werner, Okólnik z dnia 11 marca 1879 r.)