Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

"Boża Miłość w promocji"

 

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Warszawie, odbył się adwentowy dzień skupienia. Pomimo jesiennego chłodu, atmosfera była bardzo gorąca. Dlaczego?

Powodów jest wiele, ale wspomnę te najcenniejsze. Czekał na nas Jezus - żywy, kochający nas, obecny w białym chlebie. Całą obsługę tego dnia wzięły na swoje barki – władze najwyższe naszej Prowincji, a więc Siostra Prowincjalna S.M. Samuela i Siostra Wikaria S.M. Benedykta. Program był bardzo szczelnie wypełniony, aż iskrzyło!, aby tylko nic nie uciekło lub się nie zmarnowało. Cały dzień towarzyszył nam DUŻY „samowar”, w którym ciągle było coś gorącego. Chyba starczy tych podgrzewaczy, przejdźmy do konkretów. Od godz. 10.00 do 13.00, w obecności Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, siostry przeprowadziły rewizję swojego życia szukając sposobów odnowienia wiary i gorliwości na polu elżbietańskiej służby Bogu i bliźniemu. MARANA THA - to zawołanie towarzyszyło nam w czasie kapituły odnowy. Jest ono jak potężna świeca, która zapala się jasno w naszym sercu kiedy to słowo mocy wypowiadamy. Pomaga otwierać się na to światło, które rozprasza mroki, oświeca każdy zakątek – a szczególnie tam gdzie pozostały wszelkie zranienia, gdzie mieszka ciemność. Kiedy jesteśmy w pewnym oddaleniu od Boga, kiedy znajdujemy się jakby na bezdrożach, rzucone na pastwę własnej winy – wtedy dojrzewa w nas to przekonanie, że tylko Bóg jest tym, który może nas wyrwać z niewoli i ocalić. Dlatego razem z prorokiem Izajaszem wołamy: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63,19). Idąc z radością na spotkanie Pana wpatrywałyśmy się w Maryję – tę, która przez swą postawę pełną miłości zawsze była blisko Boga i dała Go ludzkości pogrążonej w mrokach grzechu. Wpatrywałyśmy się w Maryję, pragnąc od Niej uczyć się prawdziwej miłości do Boga i człowieka. Słowa modlitwy Salve Regina: „Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż” – stały się bliższe naszym sercom. Najświętsza Panno, spraw, by rosła nasza wiara, by umacniała się nasza nadzieja, a nasza miłość była coraz gorętsza. Po pierwszej części rozważań był gorący, smakowity obiad.

rycerska adwent (9) (Copy).JPG

Zaraz po wspólnym zmywaniu czekał na nas ks. Marcin z niesamowitą konferencją o wierze. Właśnie wtedy usłyszałyśmy o PROMOCJI BOŻEJ MIŁOŚCI – ale o szczegóły zapytajcie uczestniczki dnia skupienia, bo każda coś z promocji dostała. Wreszcie przyszedł czas na najcenniejszy dar - Eucharystię. Podczas homilii ks. Marcin przybliżył nam obraz Maryi, której wiara powinna stać się wzorem naszej wiary. „Gdy zaufa się Bogu bezgranicznie i bezwarunkowo, jeśli odda się mu wszystko, jeśli kocha się całym sobą, całym sercem, całym umysłem wtedy niemożliwe staje się realnym”.  Ks. Marcin delikatnie, ale stanowczo stwierdził: dziś od Sióstr zakonnych oczekuje się tego, że będą miały wiarę jak Maryja. Ufną, ale nie naiwną – tylko mądrą. Wiarę doświadczoną, ale i otwartą na doświadczenia, wiarę rozumną, ale i czułą. Nade wszystko jednak wiarę, którą się żyje.

Dziękujemy Bogu za ten bogaty czas łaski i wszelkich darów duchowych! Dziękujemy Siostrze Prowincjalnej i Siostrze Wikarii za zorganizowanie nam tego dnia skupienia i ofiarną siostrzaną posługę! Niech Pan obdarzy swoją mocą i błogosławieństwem!

rycerska adwent (12) (Copy).JPG

 Wdzięczne uczestniczki dnia skupienia