Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Boże Narodzenie

 

„Bóg się rodzi…”

PB110046-_wrhneqr.jpg

 

Przeżywając kolejne Święta Bożego Narodzenia pragniemy wraz z Maryją, stanąć przed Nowonarodzonym Jezusem w betlejemskiej stajence. Może warto zastanowić się, jak dzisiaj przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia? Czy nie zatraca się ona całkowicie w gwarze przygotowań czy organizowanych akcji duszpasterskich i charytatywnych?

Śpiewając przepiękne kolędy, łamiąc się opłatkiem, spoglądajmy oczyma wiary na szopkę, „Dziś(…) narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,11). Odnówmy także nasze pragnienie bycia z Jezusem ukrytym w Tabernakulum, przebywającym nieustannie w naszych kaplicach. Cudu Wcielenia Syna Bożego doświadczamy podczas każdej Eucharystii, w momencie Przeistoczenia. Czy napełnia On nas taką samą radością jak świętowanie Jego Narodzin?

Maryja, której wiara nigdy się nie zachwiała uczy nas całkowitego zaufania i oddania Jezusowi, „byśmy nie uciekali w bezproblemowe, wygodne przeżywanie powołania, lecz chętnie – w sposób wolny i świadomy – oddawali życie w służbie Bogu”.

christmas.jpg

Niech ten błogosławiony czas, spędzony na adoracji Tajemnicy Wcielenia będzie dla każdej z nas i dla naszych Wspólnot źródłem radości i pokoju, byśmy potrafili przyjąć Boże Dziecię z taką wiarą, jak to uczyniła Święta Rodzina i pastuszkowie.

Błogosławieństwo Bożej dzieciny niech towarzyszy w Nowym 2018 Roku i dopomaga w realizowaniu wszelkich dążeń i zamiarów.

Z darem modlitwy i świątecznymi pozdrowieniami   

 s.M. Samuela Kamińska