Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Imieniny Siostry Prowincjalnej

 

Siostra Prowincjalna M. Samuela Kamińska

 

W czwartek 16 lutego br. w domu prowincjalnym przy ul. Rycerskiej 2 w Warszawie, obchodziliśmy Dzień Imienin naszej Siostry Prowincjalnej M. Samueli Kamińskiej.

Uroczystość ta licznie zgromadziła siostry, członkinie Wspólnoty Apostolstwa św. Elżbiety oraz przyjaciół Zgromadzenia. Podczas uroczystej Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia i powołania Siostry Prowincjalnej oraz wypraszaliśmy dary Ducha Świętego potrzebne do posługi przewodzenia naszej Prowincji. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Kanclerz Janusz Bodzon, a koncelebransem był Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina. „Każda Eucharystia jest dziękczynieniem. Gromadzimy się wokół ołtarza i naszej Siostry Prowincjalnej M. Samueli, aby dziękować za tak wiele łask, jakich nam Bóg udziela. Niech te łaski pomnażają się w naszym życiu i posługiwaniu na większą chwałę Bożą. Ad majorem Dei gloriam.” Po Eucharystii udaliśmy się do sali, aby złożyć życzenia naszej kochanej Siostrze Solenizantce. Sala napełniła się radosnym śpiewem błogosławieństwa z Księgi Liczb : „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże”. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni do refektarza na imieninową kolację i agapę.